Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

DigiSale biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy DigiSale cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng DigiSale.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức DigiSale thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng DigiSale sử dụng dịch vụ của DigiSale. Người dùng DigiSale đồng ý sử dụng dịch vụ của DigiSale có nghĩa là Người dùng DigiSale hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. DigiSale có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của DigiSale, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu người dùng DigiSale tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng DigiSale chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

1. Thông tin DigiSale cần Người dùng DigiSale cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của DigiSale, Người dùng DigiSale cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin DigiSale cần Người dùng DigiSale cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng DigiSale:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng DigiSale xem, thời gian Người dùng DigiSale viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho DigiSale sẽ được lưu giữ trên hệ thống của DigiSale tại văn phòng của DigiSale. Khi cần Người sử dụng DigiSale có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

Địa chỉ trụ sở: 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0373 554 322

2. DigiSale bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng DigiSale như thế nào?

DigiSale lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng DigiSale trên máy chủ, DigiSale bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. DigiSale thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và DigiSale chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống DigiSale.

Toàn bộ dữ liệu của khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống DigiSale trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm hoặc kể từ khi khách hàng ngưng sử dụng phần mềm trên ứng dụng di động của DigiSale. Hết 6 tháng, dữ liệu của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của DigiSale.

3. Thông tin của Người dùng DigiSale sẽ được lưu giữ tại hệ thống của DigiSale khi nào?

Thông tin của Người dùng DigiSale sẽ được DigiSale lưu lại trên hệ thống của DigiSale trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng DigiSale đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của DigiSale, hoặc mở một tài khoản với DigiSale.

(b) Khi Người dùng DigiSale nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của DigiSale, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng DigiSale ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với DigiSale, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của DigiSale.

(d) Khi Người dùng DigiSale tương tác với DigiSale, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng DigiSale sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với DigiSale thông qua Nền tảng của DigiSale hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của DigiSale. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie DigiSale có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của DigiSale.

(f) Khi Người dùng DigiSale thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của DigiSale;

(g) Khi Người dùng DigiSale gửi DigiSale phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng DigiSale cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho DigiSale vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà DigiSale thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thông tin của Người dùng DigiSale được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của DigiSale là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, DigiSale lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng DigiSale nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng DigiSale
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của DigiSale
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website DigiSale/ Ứng dụng DigiSale
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của DigiSale
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng DigiSale cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và DigiSale sẽ có thông báo cho Người sử dụng DigiSale trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website DigiSale/Ứng dụng DigiSale, Người dùng DigiSale hiểu và chấp nhận rằng DigiSale có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm DigiSale của Người dùng DigiSale như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng DigiSale, ghi dữ liệu của Website DigiSale/Ứng dụng DigiSale lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng DigiSale.

Tất cả các truy cập này chỉ được DigiSale thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng DigiSale. Khi Người dùng DigiSale đã cấp quyền cho DigiSale, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng DigiSale sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

DigiSale cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng DigiSale khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của DigiSale và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng DigiSale hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. DigiSale chỉ thay đổi thông tin của Người dùng DigiSale trên Website DigiSale/Ứng dụng DigiSale khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng DigiSale.

5. Người dùng DigiSale cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng DigiSale là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng DigiSale có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu DigiSale thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với DigiSale. DigiSale sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng DigiSale khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. DigiSale chỉ hỗ trợ Người dùng DigiSale thông qua tài khoản được Người dùng DigiSale chủ động cung cấp cho DigiSale. Người dùng DigiSale ngay lập tức thông báo cho DigiSale khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng DigiSale phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng DigiSale cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng DigiSale đồng ý nhận email marketing từ DigiSale.

Người dùng DigiSale sử dụng Website DigiSale/ Ứng dụng DigiSale phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng DigiSale trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng DigiSale và DigiSale. DigiSale khuyến cáo Người dùng DigiSale nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

DigiSale sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng DigiSale do sự bất cẩn từ phía Người dùng DigiSale.

6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng DigiSale

DigiSale cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng DigiSale cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng DigiSale trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng DigiSale đã công khai
 • DigiSale được Người dùng DigiSale đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng DigiSale ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu DigiSale cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng DigiSale, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu DigiSale tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà DigiSale có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên DigiSale hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến DigiSale mà Người dùng DigiSale cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của DigiSale.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng DigiSale luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi DigiSale hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. Quản lý thông tin trên website 

Người dùng DigiSale có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. DigiSale hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng DigiSale đưa lên website.

8. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng DigiSale bởi máy chủ của DigiSale. DigiSale sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng DigiSale.

Cookie sẽ giúp DigiSale nhận ra Người dùng DigiSale nếu Người dùng DigiSale truy cập vào nhiều trang trên trang web của DigiSale trong cùng một phiên, do đó DigiSale không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng DigiSale trên mỗi trang. Sau khi Người dùng DigiSale đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng DigiSale có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng DigiSale có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng DigiSale thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng DigiSale chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại DigiSale.

9. Xóa dữ liệu tài khoản Facebook

Các ứng dụng của DigiSale đều tuân theo các quy định về Chính sách quyền riêng tư trong “Điều khoản nền tảng của Meta”.

Nếu người dùng có mong muốn xóa hoàn toàn các dữ liệu tài khoản cá nhân trên nền tảng của DigiSale, vui lòng gửi yêu cầu xóa dữ liệu chia sẻ đến email [email protected]. Sau đó tài khoản của người dùng DigiSale sẽ được loại bỏ và các dữ liệu liên quan sẽ không được lưu.

10. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng DigiSale vui lòng nào gửi về DigiSale theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: [email protected], hoặc gọi đến hotline: 0373 554 322, hoặc liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ trụ sở: 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0373 554 322

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, DigiSale sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng DigiSale, trường hợp cần thiết, DigiSale có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. DigiSale sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng DigiSale trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.